מועדון פיאט ישראל  

חזור   מועדון פיאט ישראל > שאלות נפוצות
עקוב אחרינו ב-RSS

גלריה
תמונות מהגלריה
 

תוצאה של 6.5 שעות של התברסות על הפונטו.
 

פלסטלינה+ואקס לפיאט בראבה
 

הפיאט שלי 2001
 

דשבורד
 

נחבאת אל השיחים?


מודעות שרות
shimshon
ofer katzav ad


מועדון פיאט בפייסבוק


BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
BB Code List
[b], [i], [u] Bold / Italic / Underline
[color] Color
[size] Size
[font] Font
[highlight] Highlight
[left], [right], [center] Left / Right / Center
[indent] Indent
[email] Email Linking
[url] URL Hyperlinking
[thread] Thread Linking
[post] Post Linking
[list] Bulleted Lists / Advanced Lists
[img] Images
[code] קוד
[php] PHP Cקוד
[html] קוד HTML
[quote] צטט
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] קובץ מצורף
[attcap] Highslide Attachment Caption
[youtube] YouTube
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Bold / Italic / Underline
The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.
Usage [b]value[/b]
[i]value[/i]
[u]value[/u]
Example Usage [b]this text is bold[/b]
[i]this text is italic[/i]
[u]this text is underlined[/u]
Example Output this text is bold
this text is italic
this text is underlined

Color
The [color] tag allows you to change the color of your text.
Usage [color=אפשרות]value[/color]
Example Usage [color=blue]this text is blue[/color]
Example Output this text is blue

Size
The [size] tag allows you to change the size of your text.
Usage [size=אפשרות]value[/size]
Example Usage [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
Example Output this text is two sizes larger than normal

Font
The [font] tag allows you to change the font of your text.
Usage [font=אפשרות]value[/font]
Example Usage [font=courier]this text is in the courier font[/font]
Example Output this text is in the courier font

Highlight
The [highlight] tag allows you to emphasize your text.
Usage [highlight]value[/highlight]
Example Usage [highlight]this text is highlighted[/highlight]
Example Output this text is highlighted

Left / Right / Center
The [left], [right] and [center] tags allow you to change the alignment of your text.
Usage [left]value[/left]
[center]value[/center]
[right]value[/right]
Example Usage [left]this text is left-aligned[/left]
[center]this text is center-aligned[/center]
[right]this text is right-aligned[/right]
Example Output
this text is left-aligned
this text is center-aligned
this text is right-aligned

Indent
The [indent] tag allows you to indent your text.
Usage [indent]value[/indent]
Example Usage [indent]this text is indented[/indent]
Example Output
this text is indented

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [email]value[/email]
[email=אפשרות]value[/email]
Example Usage [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
Example Output j.doe@example.com
Click Here to Email Me

URL Hyperlinking
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [url]value[/url]
[url=אפשרות]value[/url]
Example Usage [url]http://www.fiatclub.co.il/forum[/url]
[url=http://www.fiatclub.co.il/forum]מועדון פיאט ישראל[/url]
Example Output http://www.fiatclub.co.il/forum
מועדון פיאט ישראל

Thread Linking
The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]value[/thread]
Example Usage [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Click Me![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=42918
Click Me!

Post Linking
The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [post]postid[/post]
[post=postid]value[/post]
Example Usage [post]269302[/post]
[post=269302]Click Me![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?p=269302#post269302
Click Me!

Bulleted Lists
The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.
Usage [list]value[/list]
Example Usage [list]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  • list item 1
  • list item 2

Advanced Lists
The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).
Usage [list=אפשרות]value[/list]
Example Usage [list=1]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]

[list=a]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2

Images
The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.
Usage [img]value[/img]
Example Usage [img]http://www.fiatclub.co.il/forum/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Not linked)

[url=http://www.example.com] [img]http://www.fiatclub.co.il/forum/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Linked)
Example Output (Not linked)

(Linked)

קוד
The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.
Usage [code]value[/code]
Example Usage [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Example Output
קוד:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP Cקוד
The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.
Usage [php]value[/php]
Example Usage [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Example Output
PHP Cקוד:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


קוד HTML
The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.
Usage [html]value[/html]
Example Usage [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Example Output
קוד HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

צטט
The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.
Usage [quote]צטט[/quote]
[quote=שם המשתמש]value[/quote]
Example Usage [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;140777]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Example Output
צטט:
Lorem ipsum dolor sit amet
צטט:
במקור פורסם על ידי John Doe
Lorem ipsum dolor sit amet
צטט:
במקור פורסם על ידי John Doe צפה בהודעה
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
Usage [noparse][b]value[/b][/noparse]
Example Usage [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Example Output [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

קובץ מצורף
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Usage [attach]attachmentid[/attach]
Example Usage [attach]12345[/attach]
Example Output

Highslide Attachment Caption
This code allows you to add captions to your attachment images. When your attachments are clicked, they will have this caption below the large image in the pop-out window. You use them so [attcap=1234] where 1234 = the attachment id, you can see the attachment id by hovering over the attachment and making a note of the URL it links to, it will include attachmentid=. Or, if you are using inline attachments, the number between [ATTACH][/ATTACH] is the one you want.
Usage [attcap=אפשרות]value[/attcap]
Example Usage [attcap=1234]My MINI[/attcap]
Example Output
My MINI

YouTube
Usage [youtube]value[/youtube]
Example Usage [youtube]Trrp_LN6FP4[/youtube]
Example Output


כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:09.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
FIAT CLUB ISRAEL ©

פיאט מוסכים ושרותי רכב פורום טכני לרכב
אתר רכב הכולל פורום רכב, שימושון רכב, אינדקס מוסכים לחיפוש מוסך ועוד