PDA

View Full Version : 127 - טכני


 1. בעיית סטרטר
 2. חלקי חילוף
 3. בעית חשמל
 4. מתארגן מיפגש 127 גדול בסוף 2010
 5. מי מכיר נגר שבונה מגש אחורי ל 127?
 6. בעית דלק ב 127
 7. ספר למכונאות DIY לאוטוביאנקי A112
 8. משאבת מים ב 127
 9. חלקי חשמל חדשים ל 127-ידית אורות ועוד
 10. שאלה למבינים
 11. יוניט שעון לחץ שמן
 12. פנס ימני ופנס איתות
 13. חלפים לפיאט 127